Skip to content

Prorrata especial: terminis per optar per ella

25 Setembre 2014
tags: ,

Quan una empresa porta a terme al mateix temps activitats per les quals pot deduir-se l’IVA que suporta i unes altres que no, i està en prorrata, pot escollir entre dos sistemes:

  • La prorrata general, que s’aplica per defecte, i que permet deduir l’IVA suportat en la mateixa proporció que representin les vendes amb dret a deducció respecte de les vendes totals i,
  • la prorrata especial, per la qual, en general, ha d’optar-se expressament, que permet deduir l’IVA suportat en activitats amb dret a deducció, mentre que l’IVA suportat en la resta d’activitats no és deduïble.

Des de 2013, l’opció per la prorrata especial s’ha flexibilitzat i ara és possible optar per ella amb efectes retroactius a la declaració de l’últim trimestre de l’any en el qual es vol que sigui aplicable. Això suposa un gran avantatge ja que, mentre que abans l’opció per la prorrata especial havia d’efectuar-se al desembre de l’any anterior, quan encara es desconeix quin dels dos règims resulta més beneficiós, ara es pot optar per ella quan ja es disposa d’aquesta informació.

Inici d’activitat

No obstant això, cal tenir en compte que hi ha un supòsit, que molts cops passa desapercebut, en el qual l’opció per la prorrata especial no pot demorar-se fins a l’última declaració de l’any: si la empresa inicia les seves activitats per primera vegada, o inicia una nova activitat quan ja estava realitzant d’altres. En aquests casos, l’opció per la prorrata especial, només es pot efectuar presentant una declaració censal fins al darrer dia del termini per presentar la declaració d’IVA del període en què s’iniciïn les vendes per la nova activitat. (Reglament de l’IVA, article 28.1.1er).

Així doncs, en aquest supòsit, si una empresa espera a l’última declaració de l’any per optar per la prorrata especial (es a dir, opta per ella en el termini general), l’opció ja no serà vàlida. En cas de comprovació, correrà el risc que Hisenda li obligui a aplicar la prorrata general i a retornar tot l’IVA deduït en excés.

Exemple

Fins ara una empresa que només es dedicava a llogar habitatges a particulars i no repercutia IVA, ni s’el podia deduir. No obstant això, a mitjans 2014 va fer obres en un dels seus habitatges per tal de poder llogar-lo com a despatx, i al setembre de 2014 l’ha començat a llogar amb IVA a un bufet d’advocats. Doncs bé, si l’empresa vol aplicar la prorrata especial al 2014 i així deduir-se tot l’IVA d’aquestes obres (que estan únicament relacionades amb l’activitat de lloguer amb IVA), haurà d’optar ella fins al 20 d’octubre de 2014 (quan finalitza el termini de l’IVA del tercer trimestre).

Un cop finalitzat l’any 2014 l’empresa ha obtingut uns ingressos pel lloguer d’habitatges de 35.000 euros i pel lloguer del local de 4.000. L’IVA suportat ha estat de 1.500 euros atribuïbles al lloguer dels habitatges, 2.500 pel local i 1.000 euros per despeses comunes a ambdues activitats. Si l’empresa va optar per la prorrata especial fins el 20 d’octubre de 2014, podrà deduir-se 2.060 euros més d’IVA suportat, que si no ho va fer i es veu obligada a aplicar la prorrata general:

IVA suportat

P. general (1)

P. especial

IVA habitatges

165

0

IVA despatx

275

2.500

IVA comú (2)

110

110

IVA deduïble total

550

2.610

 

  1. El percentatge de prorrata general aplicable és del 11% (4.000 / 39.000, arrodonit per excés).
  2. L’IVA suportat comú a les dues activitats és deduïble en la mateixa proporció de la prorrata general (el 11%).

Fonts: Consulta de la DGT, V0319-14, de 10 de febrer de 2014. Llei 37/1992, LLei IVA, arts: 92 a 114. Reial Decret 1624/1992, Reglament IVA, article 28.1.1er

agua 3 750

Els comentaris estan tancats.