Skip to content

Règim de sectors diferenciats en l’IVA

25 Octubre 2013

Quan una empresa realitza una activitat les vendes de la qual van amb IVA i, una altra en la qual les vendes van sense IVA (excepte que es tractin d’exportacions o lliuraments a la UE), l’habitual serà aplicar el règim de prorrata. Però, si es compleixen els següents requisits al mateix temps, aquestes activitats es consideren diferenciades, i haurà d’aplicar el denominat Règim de Sectors Diferenciats:

  • Que aquestes activitats tinguin els tres primers dígits del CNAE diferents. (Excepte en el cas que una activitat contribueixi a la realització de l’altra i no representi més del 15% de les vendes d’aquesta última).
  • I, a més, que els percentatges d’IVA que es pugui deduir en cada activitat difereixin en més del 50%.

Si es compleixen els dos requisits anteriors al mateix temps, l’empresa estarà obligada a aplicar el règim de sectors diferenciats i haurà de deduir-se el IVA suportat de forma independent per a cada activitat (haurà d’aplicar un sistema similar al de prorrata especial).

Per exemple, si una empresa desenvolupa l’activitat d’hospitalització (que està exempta d’IVA i que el seu CNAE és el 861) i l’activitat d’arrendament de locals (en la qual sí repercuteix IVA i el seu CNAE és el 682):

  • L’IVA que l’empresa suporti en l’activitat hospitalària no serà deduïble.
  • L’IVA que suporta en la seva activitat de lloguer de locals serà deduïble íntegrament.
  • L’IVA suportat en els béns o serveis comuns, es deduirà com en prorrata general: en la proporció que els ingressos per lloguer representin sobre les vendes totals.

Encara que en principi aquest règim és obligatori, durant el mes de novembre les empreses poden sol·licitar a l’AEAT que no els sigui aplicable a partir de l’any següent, de manera que els sigui aplicable el règim de prorrata general.

Efectuar aquesta sol·licitud pot ser interessant en aquells casos en els quals l’empresa pensi que amb la prorrata general podrà deduir-se més IVA suportat: per exemple, si l’empresa preveu que a l’any següent augmentaran les seves vendes amb IVA respecte les que no porten IVA, o bé si creu que disminuirà l’IVA que suporta en la seva activitat exempta.

En aquest cas, el règim de deducció comú serà aplicable fins que sigui revocat per l’AEAT o l’empresa renunciï a ell.

Exemple

Una empresa preveu que en 2014 facturarà 320.000 euros i suportarà un IVA de 24.000 euros en l’activitat de lloguer de locals. En el cas de l’activitat hospitalària, aquests imports seran de 800.000 euros i 76.000 euros, respectivament. L’IVA suportat en despeses comunes serà de 14.000 euros.

En aquest cas, si l’empresa opta pel règim comú, podrà deduir-se 5.000 euros més:

Concepte 

Règim de sectors Diferenciats

 

Règim Comú (1)

 

IVA deduïble lloguer

24.000

6.960

IVA deduïble hospital

0

22.040

IVA deduïble comú

4.060

4.060

IVA deduïble total 

28.060

 

33.060

 

1. La prorrata general és d’un 29% (320.000/1.120.000)

La possibilitat d’aplicar el règim comú només és possible si l’IVA que l’empresa s’acabi deduint no excedeix en més del 20% del que s’hauria deduït d’aplicar el règim diferenciat. Si això es produeix, el canvi de règim quedarà sense efecte i l’empresa haurà de retornar tot l’IVA deduït de més. En l’exemple, això no passa ja que els 33.060 euros d’IVA suportat deduïts gràcies a aplicar el régim comú només supera en un 18% als 28.060 euros que haurien estat deduïbles aplicant el règim de sectors diferenciats.

aniameles-agua-duce

Els comentaris estan tancats.