Skip to content

Novetats fiscals per a l’any 2012

1 febrer 2012

Un aperitiu del que ha d’arribar

El Reial Decret Llei 2/2011 de mesures pressupostàries, tributàries i financeres per corregir el dèficit públic, que va entrar en vigor el passat 1 de gener de 2012, no és res més que un aperitiu dels canvis que encara han d’arribar i que, previsiblement, no s’aprovaran fins després de les eleccions autonòmiques andaluses i asturianes del proper 25 de març.

Les mesures fiscals que han estat aprovades són de caràcter temporal, per la qual cosa no aconsegueixen el principal objectiu que se li hauria d’exigir a una norma fiscal que segons la seva denominació pretén treure al país de la crisi: donar una major seguretat jurídica a llarg termini a consumidors i empresaris, de manera que aquests recuperin la confiança i es reactivi l’economia.

Augment d’impostos

Entre les mesures aprovades, la mesura de més calat i que més ha sorprès a tothom per estar fora del programa electoral del PP, ha estat l’augment dels tipus de l’IRPF per a tots els contribuents durant els anys 2012 i 2013. Aquest augment d’impostos es concreta de la següent forma:
•    S’estableixen uns tipus addicionals d’entre el 0,75% i el 7% sobre la base general de l’IRPF, que augmenten a mesura que augmenta la base tributable.
•    Així mateix, també s’augmenten els tipus de gravamen aplicables a les rendes de l’estalvi. Els primers 6.000 euros computables en aquesta base tributaran a partir d’ara al 21%, entre 6.000 i 24.000 euros al 25%, i endavant al 27%.

D’altra banda i per ajudar al ajuntaments, també per als anys 2012 i 2013 s’ha aprovat un augment dels tipus de gravamen de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) d’entre un 4% i un 10%, depenent de l’any en què hagi tingut lloc la revisió cadastral dels valors dels immobles.

Recuperació d’incentius

Les restants mesures adoptades consisteixen en la recuperació o pròrroga en l’aplicació d’incentius ja existents.

Amb efectes retroactius des d’1 de gener de 2011 es recupera la deducció per compra d’habitatge habitual aplicable en l’IRPF per a tots els contribuents, independentment de quin sigui el seu nivell de renda.

Aquesta deducció va ser eliminada per les compres efectuats a partir de 2011 per a la majoria de potencials compradors (la deducció en es mantenia, però només per als contribuents amb rendes més baixes). Això feia molt complicat que els potencials compradors es decidissin a comprar el seu primer habitatge, i encara més difícil que venguessin el seu primer habitatge (deixant de gaudir de la deducció que per aquest habitatge tinguessin dret) i es compressin una nou que ja no podia gaudir d’aquest incentiu.

Per altra banda, els incentius ja existents que  es prorroguen són els següents:

•    Les empreses que tinguin el caràcter de micropimes (empreses que facturen menys de 5 milions d’euros i que mantenen l’ocupació) podran gaudir també en 2012 del tipus reduït del 20% pels primers 300.000 euros de base imposable i del 25% per la resta. (Aquest incentiu inicialment només anava a ser aplicable per als exercicis 2009, 2010 i 2011).
•    Es prorroga fins a 2012 la deducció per despeses i inversions per habituar als empleats en la utilització de les noves tecnologies de la comunicació i de la informació.
•    Es manté un any més, fins a 2012, la reducció del 20% aplicable als empresaris que desenvolupin activitats econòmiques, facturin menys de cinc milions d’euros i mantinguin la plantilla mitja de treballadors que tenien en 2008.
•    S’amplia fins al 31 de desembre de 2012 el període durant el qual les vendes d’habitatges tributaran a un tipus d’IVA del 4%, en lloc del 8%.

Esperarem al 25 de març

Encara que el més convenient seria que el govern aprovés al més aviat possible un paquet de mesures fiscals més a llarg termini i fes desaparèixer així la gran inseguretat jurídica que ara existeix, la proximitat de les eleccions andaluses i asturianes fa preveure que això no es produirà fins que aquestes tinguin lloc.

Tot apunta al fet que moltes de les mesures que es prendran suposaran més impostos (¿pot ser l’IVA?) i el govern prefereix retardar la seva aprovació fins després de les eleccions autonòmiques.

Lamentablement, mentre que els nostres polítics segueixin donant més importància als seus resultats electorals que als interessos generals del país, serà molt difícil que sortim de la profunda crisi en la qual estem immersos.

Els comentaris estan tancats.