Skip to content

FiscalUOC participa en la oferta formativa de la Business

4 Octubre 2011

La UOC crea una nova Business School adreçada a millorar la capacitat competitiva de les microempreses i de les petites i mitjanes empreses. Innovadora en el disseny, llança una oferta de cursos breus i de caràcter molt pràctic, d’entre 5 i 15 setmanes de durada. El participant (amb titulacions acadèmiques o sense) podrà triar un o diversos cursos o bé itineraris sencers, d’acord amb les seves necessitats formatives i a preus molt assequibles. Des del primer moment disposarà d’un assessor personal (coach).

FiscalUOC es responsable de la docència vinculada al mòdul “Aspectes legals i fiscals de la gestió de microempresesque es desenvolupa en 3 unitats:

  •  Dret fiscal. Relacions amb l’Administració a la microempresa (1 crèdit ECTS)
  • Dret mercantil i protocols familiars a la microempresa (1 crèdit ECTS)
  • Fiscalitat a la microempresa (1 crèdit ECTS)

Notícia relacionada:  “Les pimes ja poden anar a la universitat”

Els comentaris estan tancats.