Skip to content

Entrevista al professor de la UOC i expert en paradisos fiscals

7 Novembre 2017

Com a professor d’estudis econòmics a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Daniel Viader creu que la seva tasca i la de la universitat en general té molt a fer contra els paradisos fiscals. Tot i admetre que pot resultar “naïf”, Viader opta per la “formació ètica de les futures generacions” com a eina indispensable per posar fi a aquestes pràctiques. Però, a curt termini, les mesures que es plantegen són unes altres.

Com amb els papers de Panamà , moltes coses que han sortit ara no són il·legals. On és la línia vermella?

Situar el patrimoni familiar o el fruit d’una vida de treball a la jurisdicció que vulguis per protegir-lo davant eventualitats és totalment legal i legítim, fins i tot usar figures com el fideïcomís per ocultar el veritable titular dels diners. Però els actius han de provenir de rendes declarades i que hagin pagat l’impost corresponent.

La UE debatrà demà mateix crear una llista negra de paradisos fiscals. És la solució?

Ja ho ha posat damunt la taula altres cops, però tots els estats, que són els competents en matèria fiscal, ja tenen la seva llista negra. A escala europea, les mesures que s’han pres són les BEPS (Base Erosion Profit Shifting), pensades per a les companyies que busquen limitar la pèrdua de recaptació davant d’una planificació agressiva del pagament d’impostos.

I les llistes negres serveixen de res?

Amb les llistes negres, si tens actius domiciliats en un dels llocs etiquetat com a paradís fiscal, hi ha la presumpció que s’han obtingut il·lícitament o que no han sigut declarats, i es trasllada al beneficiari del fons la càrrega de demostrar el contrari.

Filtracions d’aquesta mena hi ajuden?

Tot el que faci d’altaveu d’aquests comportaments és benvingut. És el que alguns anomenen la pena del telenotícies. De fet, aquesta nova filtració periodística denota que el que en dècades anteriors era una pràctica habitual, ara pel big data o perquè hi intervé més gent en la gestió de la informació és cada cop més difícil d’amagar. És un exemple més de la fi d’una etapa d’ocultació d’actius en paradisos fiscals.

Però els papers de Panamà van servir per canviar legislacions?

No. En la jurisdicció espanyola, els deures ja s’havien fet abans amb l’amnistia fiscal del 2012, que va ser l’últim tren per als defraudadors. Des de llavors, la legislació espanyola és una de les més feixugues i més dures amb aquestes pràctiques.

Mínim per ascendents a l’IRPF

27 febrer 2017

Mínims familiars a l’IRPF

Segons els articles 58 i 59 de la Llei 35/2006 de l’IRPF, quan un contribuent té al seu càrrec fills menors de 25 anys o ascendents majors de 65 anys, que conviuen amb ell, té dret a gaudir de les reduccions per mínims en el seu IRPF, reduint així la seva quota a pagar per aquest impost. A més, la quantia d’aquests mínims s’incrementa quan el familiar a càrrec té una discapacitat.

Així per exemple, si una persona conviu amb el seu pare que és major de 65 anys, el mínim que pot aplicar al seu IRPF és de 1.150 euros. I si el seu pare té més de 75 anys el mínim és de 2.550 euros. (A més aquests mínims s’incrementen en 3.000 euros en el cas que l’ascendent tingui una discapacitat inferior al 65%, o en  9.000 euros, si té una discapacitat a partir del 65%).

No obstant, per tal que l’ascendent o descendent doni dret a aquests mínims, cal que aquest no obtingui rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros i que, si presenta declaració d’IRPF, no declari unes rendes superiors a 1.800 euros. (En aquests casos, per saber si les rendes anuals de l’ascendent o descendent superen els 8.000 euros, cal sumar totes les rendes netes obtingudes durant l’any)

 

Criteri del Tribunal Constitucional

Fins l’any 2014, per gaudir d’aquest incentiu era imprescindible conviure amb el familiar a càrrec, i això es considerava complert si l’ascendent o descendent es trobava internat en un centre especialitzat (un hospital o un geriàtric, per exemple). No obstant això, el Tribunal Constitucional (sentència del 15 de febrer de 2012) es va mostrar contrari a aquesta norma ja que discriminava als progenitors que, tot i no conviure amb els seus fills, aquests depenien econòmicament d’ells. Per això, en 2015 la norma es va modificar, de manera que, ara, la dependència econòmica també s’assimila a la convivència.

Només hi ha una excepció: si la dependència econòmica té el seu origen en una separació o divorci, que per decisió judicial obliga al progenitor que perd la custòdia dels seus fills, a satisfer als fills una pensió d’aliments. En aquest cas, el mínim per descendents no és aplicable i el progenitor que no té la custòdia pot aplicar en el seu IRPF la reducció per aliments (el que normalment és més avantatjós). Així doncs, a la pràctica el canvi normatiu indicat afecta pocs progenitors (per exemple, a aquells que tenen fills que estudien a l’estranger).

 

Dependència econòmica i ascendents

Doncs bé, tot i que, com s’ha dit, aquesta novetat només s’hagi produït respecte el mínim per descendents, cal entendre que, segons el criteri del Tribunal Constitucional, també ha de ser aplicable respecte el mínim per ascendents, en aquells casos en què hi ha dependència però no convivència física.

Així doncs, aquelles persones que tinguin algun ascendent, que no convisqui amb elles ni estigui internat en una residència, però que tingui rendes baixes i depengui econòmicament d’elles (per exemple, aquells casos en els quals els fills assumeixen el cost del cuidador o l’empleat de la llar que assisteix al seu progenitor, o paguen les factures d’aquest), a l’hora de fer la seva declaració d’IRPF, poden plantejar-se aplicar també el mínim per ascendents.

Encara que el més probable és que Hisenda no els hi doni la raó inicialment, es molt probable que els tribunals ordinaris sí que ho facin. A aquests efectes, una bona alternativa pot ser no aplicar el mínim inicialment a la declaració d’IRPF però, tot seguit, rectificar la declaració presentada i demanar la devolució dels ingressos satisfets indegudament.

 

De recortes y tijeras

4 Juliol 2016

Adjuntamos artículo publicado en el suplemento + valor del Periódico de Cataluña el martes 28 de junio, donde reflexionamos sobre la actividad financiera del sector público.

Bajo esa idea instaurada en el imaginario colectivo que el sector público es un ente que todo lo puede, que siempre estará disponible para corregir los fallos y asumir las responsabilidades ajenas, mucho se ha hablado y se seguirá hablando de sus recortes y sus limitaciones. Sin duda, no se le puede negar su papel de pieza fundamental en el sistema, pero debemos asumir que no puede hacerlo todo. Bien al contrario, el sector público de igual forma que los individuos y las empresas, debe centrarse en gestionar de la mejor forma posible sus recursos escasos, sin despilfarro y sin estirar más el brazo que la manga.

Si miramos con un poco de distancia el papel del sector público en los últimos años, se puede afirmar que el hecho más destacado en su gestión no han sido los recortes, sino la forma de las tijeras, y más en concreto su mal uso. Por tanto, no se trata de seguir poniendo el acento en lo recortes, sino de hacer lo posible por volver a disponer de las tijeras adecuadas.

La idea es sencilla, si pensamos en unas tijeras en las que una hoja representa el gasto público y la otra los ingresos públicos, veremos que en 2004 las tijeras estaban cerradas porque el nivel de gasto y de ingresos se movían en torno al 38 por ciento del PIB. Más tarde, en el período 2004-2007, cuando España vivía instalada en la euforia económica, sucedió una circunstancia extraordinaria que generó unas tijeras en las que una hoja montaba a la otra: mientras el gasto se mantenía en torno a ese 38-39%, los ingresos públicos llegaron a alcanzar un máximo que se situó en el 41% del PIB. En ese momento, muy pocas quejas recibía el sector público, disfrutábamos de un estado del bienestar del que nos enorgullecíamos y nos permitíamos “regalar” 400 euros a todo contribuyente de IRPF o ayudar a la natalidad con 2.500 euros por hijo.

Pero en sólo ¡¡2 años!! decidimos tirar por la borda todo el esfuerzo realizado abriendo las tijeras de una forma dramática e irresponsable. La hoja del gasto se disparó al 46% del PIB mientras que la hoja de ingresos cayó hasta el 35% del PIB. Estamos hablando de 80 mil millones más de gasto en dos años y de 60 mil millones menos de ingresos en ese período, es decir, que las tijeras abiertas dejaron un agujero de casi 150.000.000.000 de euros. Quizás la política hizo que nos salváramos del llamado “rescate”, pero la triste realidad de los números dejó un sector público en las peores condiciones para ayudar a la ciudadanía cuando más lo necesitaba. La gestión del sector público fue muy deficiente y esa mala actuación es otro de los motivos por el cual nos está costando superar la crisis.

Y así llevamos casi siete años intentado volver a disponer de unas tijeras que se adapten a la medida de nuestra economía, que nos permitan seguir construyendo un estado del bienestar ajustado a nuestras necesidades, y que Bruselas nos las homologue sin miedo a que nos vuelvan a llamar la atención por no saber usarlas.

¿Y cómo han de ser esas tijeras “Made in Spain”? De entrada, para evitar los “trasquilones” de los últimos años deben actuar como un todo, conscientes que las dos hojas son necesarias y se necesitan. Se deben acabar los brindis al sol anunciando lo mucho que se va a gastar o las promesas imposibles de reducción de impuestos sin explicar el impacto en la otra hoja.

Por el lado del gasto sería excelente disponer de una hoja lo más rígida posible, al estilo tijera de sastre, situada en torno al 38% del PIB, y que “cortara” de forma eficiente. Con esos aproximadamente 400 mil millones hay más que suficiente para dar respuesta a las necesidades sociales, de inversión y de gasto corriente del país. Esa fue la cantidad que gestionaron los gobiernos del PP y del PSOE entre los años 1999 y 2007 y la economía española gozaba de buena salud. La cuestión clave seguirá siendo cómo se gestiona esa cantidad, pero en valor es suficiente. De esa etapa también aprendimos que la mejor forma de reducir las necesidades de gasto público pasan por generar empleo, la mejor forma de generarlo es favoreciendo la actividad empresarial, y la mejor forma de crearla es marcando unas reglas de juego que transmitan confianza.

Por el lado de los ingresos hace mucho tiempo que sabemos que la hoja está oxidada, que tenemos un sistema fiscal que necesita una reforma de envergadura, que no hay consciencia fiscal porque tanta corrupción y fraude han generado un clima de hartazgo. Nuestro sistema presenta tipos nominales muy elevados, escasa recaudación y tremendos agujeros en las bases imponibles de la mayoría de figuras impositivas, campo abonado para caer en el error de seguir apretando las tuercas y seguir oxidando la hoja. Con el sistema actual es muy difícil superar el listón del 38% del PIB. En el ámbito comparado, hay quien puede pensar que una presión fiscal de ese nivel es reducida, pero es la que nos podemos permitir, como demuestran las series históricas.

En resumen, dejemos de pensar en la tijera ideal y pensemos en la tijera que nos podemos permitir, con una hoja del gasto que represente la prudencia y la eficiencia, sin experimentos y sin despilfarro. Y con una hoja de ingresos compacta que represente el buen diseño, la solidaridad y la eficacia; que muestre la importancia del “tener para hacer” y no del “quitar para penalizar”.

El mal uso de las tijeras, además de los trasquilones comentados, ya nos ha dejado retales en forma de deuda pública por valor de 1 billón de euros, el 100 del PIB, que generan más de 30 mil millones de euros anuales de gasto en intereses, prueba más que evidente de la necesidad de cambiar la forma de hacer, pero hace falta voluntad para hacerlo y sinceridad para explicarlo.

 

las-tijeras-presumidas

 

 

Número 5 Revista Oikonomics dels Estudis d’Economia i Empresa

10 Juny 2016
tags:

Hola,

Ens fa molta il·lusió presentar-te el número 5 de la nostra revista Oikonomics. Com saps, cadascuna de les dues edicions anuals d’Oikonomics té com a eix central un dossier monogràfic que, aquesta vegada el dediquem a un tema d’especial rellevància com és la reflexió sobre l’ensenyament de l’economia a la universitat.

Sota el títol “Repensant l’ensenyament de l’economia a la universitat” presentem les aportacions de representants d’estudiants i de professors de l’àmbit de l’economia que qüestionen els plantejaments i l’orientació d’aquesta formació. Una crítica que s’ha intensificat amb la darrera crisi, però que ja existia amb anterioritat.

Per analitzar aquesta qüestió, hem recollit diverses opinions que reflecteixen amb la profunditat necessària els eixos centrals de la crítica que tenen com a denominador comú la manca de pluralitat.

Alhora, i com en les edicions anteriors, en aquesta cinquena també hi trobaràs tant la secció de Treballs Finals com la secció de Miscel·lània.

Pots accedir a la revista fent click aquí

 

Desitgem doncs, que et resulti interessant aquest nou número d’Oikonomics, la revista dels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC, i que trobis estimulant la lectura dels articles que conté.

 

6a014e6089cbd5970c014e60f3e101970c

CAMPAÑA IRPF2016: CUIDADO CON LOS “OTROS” DATOS FISCALES

30 Mai 2016

Con el fin de facilitar la confección de la declaración anual del IRPF, la Agencia Tributaria facilita a los contribuyentes los denominados “datos fiscales”, relativos a las operaciones con trascendencia tributaria realizadas a lo largo del ejercicio como, por ejemplo, rendimientos obtenidos, subvenciones percibidas, donativos efectuados, pagos a préstamos hipotecarios, operaciones con inmuebles, con activos financieros u otros valores, inmuebles en propiedad, etc.

Sin embargo, Hacienda dispone de más información tributaria de la que comunica a los contribuyentes, la cual es suministrada por diferentes colectivos (administraciones públicas, fedatarios públicos, empresas energéticas, entidades financieras, etc.), y que le sirve para llevar a cabo sus funciones de control tributario.

Por ello, a la hora de cumplimentar su declaración de renta, es importante conocer cuáles son esos otros datos.

  • Cotizaciones sociales: La Seguridad Social informa de los contribuyentes que se encuentran de alta en algún régimen de la Seguridad Social, lo cual es un indicio del ejercicio de una actividad por cuenta propia o ajena.
  • Consumos eléctricos: Hacienda dispone de los nombres de los titulares de los contratos de suministro de electricidad, los inmuebles a que se refieren y sus consumos mensuales.

Con esta información puede verificar si la vivienda que se está deduciendo constituye realmente la vivienda habitual o si se trata de una segunda residencia. Asimismo, consumos elevados en inmuebles no declarados como vivienda habitual pueden ser indicativos de la existencia de un arrendamiento o de una actividad económica no declarados.

  • Operaciones bancarias (movimientos bancarios, operaciones con cheques y cobros efectuados con tarjetas de crédito: Las entidades financieras han de identificar a los titulares de aquellas personas que realizan cobros a través de tarjetas de crédito o débito, las cuentas bancarias en las que se abonan los cobros y el volumen anual de facturación. Igualmente, están obligadas a comunicar todas las imposiciones, disposiciones de fondos y los cobros cuyo importe sea superior a 3.000 €, identificando a los intervinientes, la fecha e importe de la operación y la cuenta en la que se realiza, así como las operaciones con cheques.

Todos estos datos pueden servir para detectar ingresos no declarados o la realización de actividades económicas que no están de alta.

  • Circunstancias personales y familiares: las comunidades autónomas suministran información acerca de los nacimientos y defunciones y de los reconocimientos de discapacidades y de familias numerosas. Hacienda, por lo tanto, cuenta con todos los datos necesarios para comprobar la procedencia de los mínimos personales y familiares, así como de las deducciones por maternidad y de las nuevas deducciones establecidas a partir del 2015 para las familias numerosas o con discapacitados a cargo.

La Agencia Tributaria también dispone de información de muchos otros aspectos: deducciones autonómicas, donaciones a partidos políticos, inversiones en entidades de nueva o reciente creación, etc.

agua IPRF

Héroes y villanos de Panamá

6 Abril 2016

Que Batman luche contra Superman es una prueba de que los tiempos están cambiando. ¿Héroe o villano? No sabemos todavía quién ha divulgado la información, pero sí nos podemos imaginar qué consecuencias tendrá. Apropiarse de documentación ajena siempre debería ser un hecho censurable. ¿Dónde está la confidencialidad y la protección de los datos, incluso en Panamá? Pero si el objetivo es divulgar el uso y el abuso de las normas tributarias, la culpabilidad se atenúa, incluso se perdona.
La aparición de los llamados papeles de Panamá ha abierto de nuevo una herida que no acaba de curarse. La utilización de los paraísos fiscales y de las sociedades offshore con el fin de ocultar patrimonios choca frontalmente contra la normalización de las relaciones fiscales entre los distintos Estados. Panamá –calificado como paraíso fiscal por España desde el año 1991– firmó un convenio para evitar la doble imposición que entró en vigor en 2011 y, por lo tanto, dejó de formar parte de la lista negra. La presencia de un convenio para evitar la doble imposición implica inevitablemente un acercamiento de dos soberanías fiscales y el objetivo no es solo evitar la doble imposición sino favorecer y fomentar sus mutuas relaciones económicas. ¿Qué mal existe en tener una sociedad constituida en este país caribeño? A priori, ninguno, pero ya sabemos que un arma no se dispara si alguien no aprieta el gatillo. Mientras haya ánimo defraudador por parte de algunas personas o empresas, siempre existirá un territorio fiscalmente más favorable donde localizar el patrimonio opaco.
El lobo parecía haberse vestido de caperucita y Panamá tiene la oportunidad histórica de probar que todas las modificaciones normativas introducidas la sitúan en un ámbito de igualdad con el resto de países. Intercambiar información tributaria y colaborar con el resto de Administraciones tributarias involucradas debe ser un objetivo prioritario. Dejar de ser calificado como paraíso fiscal implica la asunción de esta responsabilidad. El bufete panameño implicado ofrecía entre sus servicios la constitución y mantenimiento de sociedades offshore. Estas sociedades están normalmente domiciliadas en paraísos fiscales, no realizan una actividad económica real y se benefician de un régimen tributario extremadamente atractivo y viven plácidamente bajo el paraguas de un secreto bancario que les garantiza que sus vergüenzas no saldrán a la luz. El objetivo está claro: defraudar a Hacienda mediante la deslocalización y la ocultación de un patrimonio.
La lucha no tiene que ser únicamente contra los paraísos fiscales. Tomar medidas contra dichos territorios tiene que ir acompañada necesariamente de una lucha interna de cada uno de los Estados contra sus propios defraudadores. Culpar al prójimo de la propia culpa no es legítimo.
La Agencia Tributaria ha realizado una actividad loable en la lucha contra la defraudación fiscal, pero faltan medios y ganas de atacar el problema de raíz. Quien evade o defrauda está erosionando el sostenimiento del gasto público y traslada el problema a los contribuyentes que no pueden o no desean escapar del control fiscal y pagan religiosamente sus impuestos. Hacienda tiene el deber de investigar a fondo los papeles y –preservando la presunción de inocencia– erradicar aquellas conductas fiscalmente inmorales. La crisis económica ha calado hondo en nuestra sociedad y los contribuyentes que realmente sostienen el gasto público del país no toleran más estas conductas defraudadoras e insolidarias. Que se conozcan quienes deslocalizan su patrimonio para ocultarlo de su Administración tributaria es una buena noticia. Es la esperanza de que las cosas están realmente cambiando.
El problema no es local sino global. Que se hagan públicas estas conductas aporta luz y abre la puerta a pensar que luchar contra los paraísos fiscales no es estéril. La presión fiscal debe recaer justamente sobre la capacidad económica de los contribuyentes, de acuerdo con un sistema tributario justo y progresivo. Romper la dinámica de pensar que siempre son los mismos los que acaban pagando los platos rotos es bueno. Héroe o villano, sea quien sea, ha abierto las ventanas de una nueva primavera fiscal.

Artículo publicado el miércoles 6 de abril de 2016 en el diario Cinco Días

http://cincodias.com/cincodias/2016/04/05/economia/1459876139_472192.html#?ref=rss&format=simple&link=link

 

fuga de agua

 

Presentaciones Jornada “Ejercicio fiscal 2016: ¿Después de la reforma viene la calma?”

18 Març 2016

Bloque I. Impuesto de Sociedades

Lluís Briansó ¿Cómo tributan las Sociedades Civiles?

¿Cómo tributan las Sociedades Civiles?

Francisco J. Chamorro Cuestiones prácticas vinculadas al cierre del IS

Cuestiones prácticas vinculadas al cierre del IS

 

Bloque II. Novedades vinculadas al IRPF y al IS

Daniel Viader ¿Cómo tributa la retribución de socios y administradores?

¿Cómo tributa la retribución de socios y administradores?

Dídac Cervera Desaparición de la deducción por doble imposición de dividendos

Desaparición de la deducción por doble imposición de dividendos

 

Bloque III. Novedades en procedimientos y convenios

Guillem Domingo Convenio de doble imposición con Andorra

Convenio de doble imposición con Andorra

Jesús Alonso Novedades en el procedimiento de inspección

Novedades en el procedimiento de inspección

 

mar de mallorca