Vés al contingut

L’economia rep un “Nobel” més humà

21 Octubre 2019
tags:

El passat 14 d’octubre es va concedir el premi del Banc de Suècia en ciències econòmiques en memòria d’Alfred Nobel – col·loquialment anomenat Premi Nobel d’Economia– a Abhijit Banerjee (1961, Bombai), Esther Duflo (1972, París) i Michael Kremer (1964, EUA) per la seva “visió experimental per alleujar la pobresa global”. L’Acadèmia considera que determinar com reduir la pobresa segueix sent un dels majors reptes per a la societat; i aquests acadèmics han fet contribucions decisives a les polítiques i els incentius que cal aplicar. Duflo assenyalava en roda de premsa que “el nostre objectiu és assegurar que la lluita contra la pobresa es fa basant-se en l’evidència científica”.

Els tres premiats treballen a Boston (EUA). Els dos primers són professors al MIT i Michael Kremer és professor a la Universitat de Harvard. Esther Duflo és la segona dona a rebre el “Nobel d’Economia”, la primera va ser la politòloga Elinor Ostrom, que el va obtenir el 2009 pels seus treballs sobre els recursos comuns i, amb 46 anys, és la persona més jove a ser guardonada. El 2015, Duflo ja va obtenir el Princesa d’Astúries de Ciències Socials.

Banerjee i Duflo van crear el 2003 el J-PAL del MIT (Laboratori d’Acció contra la Pobresa), un centre especialitzat en el desenvolupament d’assaigs per mesurar l’eficiència de polítiques concretes de cooperació, que investiga l’ús dels fons que s’envien com ajuda al desenvolupament.

Banerjee y Duflo son autores, entre otros, del libro  Para ellos, la teoría macroeconómica no se debe quedar en los textos, sino que está pensada para salir a la realidad y confrontarse a los desafíos del mundo que pretende transformar. Por ello, defienden que “la clave está en saber cómo hay que gastar el dinero, no cuánto”.

Banerjee i Duflo van crear el 2003 el J-PAL del MIT (Laboratori d’Acció contra la Pobresa), un centre especialitzat en el desenvolupament d’assaigs per mesurar l’eficiència de polítiques concretes de cooperació, que investiga l’ús dels fons que s’envien com ajuda al desenvolupament.

Banerjee i Duflo són autors, entre d’altres, del llibre Repensar la pobresa.  . Per a ells, la teoria macroeconòmica no s’ha de quedar en els textos, sinó que està pensada per sortir a la realitat i confrontar als desafiaments del món que pretén transformar. Per això, defensen que “la clau està a saber com cal gastar els diners, no quant”.

Mètodes més eficaços per lluitar contra la pobresa

En els seus estudis han demostrat que no n’hi ha prou només amb injectar diners als països més pobres, sinó que cal fer-ho de forma eficient, a partir de comprendre com prenen decisions els col·lectius que reben les aportacions. Així, els premiats identifiquen comportaments que no s’expliquen de manera racional i que fan que una política de desenvolupament fracassi.

Com a exemple, han descobert que els agricultors en països pobres són reticents a modernitzar-se i tendeixen a retardar la inversió en fertilitzants, per aquesta raó, els ajuts que puguin rebre són més eficients quan tenen una data límit. En cas contrari, si són permanents, molts agricultors opten per retardar les millores en els seus terrenys. No obstant això, si aquests ajuts caduquen en un termini, la major part se cenyeix a aquests terminis de manera que s’aconsegueix l’objectiu de fertilitzar els camps.

Una altra de les seves aportacions fa referència a les polítiques òptimes de vacunació, arribant a la conclusió que les unitats mòbils de vacunació, combinades amb el regal de menjar són molt més eficients. Duflo i Banerjee van liderar una investigació en la qual van analitzar els incentius a la vacunació en regions rurals pobres en què la taxa d’aplicació era inferior al 10%. Van descobrir que si s’habilitaven equips mòbils per anar als pobles, la taxa de vacunació es triplicava al 18%, però si a més es regalava un paquet de llenties per cada nen vacunat, llavors la taxa es disparava fins al 39%; i això sense encarir el cost del servei. Ben al contrari, el cost per vacuna es reduïa, ja que s’optimitzava l’ús de la unitat mòbil (més nens vacunats). En conclusió, regalar menjar millorava la penetració de la política i reduïa el seu cost.

Un tercer exemple posa de manifest que, per millorar l’escolarització en els llogarets víctimes de la pobresa és més efectiu destinar diners a medicines contra els paràsits que en material escolar, així els petits, com que no es posen malalts, no perden dies de classe i milloren el seu rendiment.

Un enfoque humanista para el estudio de las desigualdades económicas

En línia amb els estudis premiats, un etern aspirant al “Nobel d’Economia” com és el professor Jeffrey Sachs, ja va publicar el 2013 el llibre “El fin de la pobresa”, en què explicava per què la distància entre els països rics i els països pobres s’havia anat engrandint amb el temps, i per què els països més pobres romanien en uns nivells ínfims de desenvolupament. A partir d’aquestes explicacions, presentava un sistema integrat de solucions econòmiques que combinaven aspectes polítics, mediambientals, socials i ètics amb fórmules realistes que havien de permetre als països més pobres sortir del cicle de la pobresa abans de l’any 2025. El llibre també servia per encunyar el concepte d’“economia clínica”, que utilitzava com a crítica a les actuacions del Banc Mundial i l’FMI que exigeixen mesures “estàndard” als països que sol·liciten ajudes econòmiques, en lloc de proposar mesures ajustades a les característiques concretes de cada país. La seva analogia amb la medicina se centrava a insistir que igual que no hi ha malalties, sinó pacients; no hi ha dos països iguals i cal respectar i atendre les seves particularitats.

Els economistes premiats fan servir els mètodes tradicionals dels assajos clínics, però ho fan analitzant les decisions que prenen les persones en el seu dia a dia. Estudien els incentius, les restriccions i la informació que els va motivar a decidir, construint patrons de comportament que poden generalitzar-se. Part del seu treball es basa en l’economia del comportament, que ja va ser premiada amb un Nobel el 2017, gràcies als treballs del professor Richard Thaler, autor entre d’altres del llibre “Una peetita empenta”. Sens dubte, Thaler estava molt influït pels estudis del professor Daniel Kahneman, autor del llibre “Pensar ràpid, pensar poc a poc” . Thaler ja indicava que detalls petits, en aparença insignificants, poden tenir un important efecte en la conducta de les persones.

Com veiem, sembla que l’Acadèmia ha decidit premiar en els últims anys els estudis econòmics que s’aparten de l’habitual homo economicus dels llibres de text d’economia, aquell individu racional i que pren decisions informades, centrant ara la seva atenció en l’homo sapiens, més humà, que s’equivoca en la seva presa de decisions de forma bastant predictible (de forma esbiaixada) i que atorga un paper important a les emocions.

Potser, com demostren els economistes premiats, apostar per l’economia humana pot ser més eficient, pràctic i necessari.

http://economia-empresa.blogs.uoc.edu/la-economia-recibe-un-nobel-mas-humano/

España frente al espejo

27 Desembre 2017

Adjuntamos artículo publicado en el suplemento + valor del Periódico de Cataluña el lunes 25 de diciembre, donde reflexionamos sobre el futuro de la economía española.

Escribir sobre una economía que parece haber superado la crisis económica mundial más importante de los últimos años puede parecer fácil, porque tan sólo se trata de poner en valor el éxito y desearle que siga por la misma senda. Continuados crecimientos de su PIB trimestral, con tasas interanuales superiores al 3%; un PIB cercano a los 1,2 billones de euros, situándose como la quinta economía por tamaño de la UE; importante rebaja de su tasa de paro, hasta el 16,38% actual desde el 26,94% que llegó a alcanzar hace cuatro años; y un nivel de déficit público algo por encima del 3% muy lejos del 10,47% que mostraba en 2012. Pero por desgracia tendemos a resumir la situación económica de una sociedad a partir de una serie de indicadores que forman parte de la cultura popular: PIB, IPC, tasa de paro, prima de riesgo, déficit público, deuda pública, balanza comercial…Datos que vamos anunciando como si fueran los resultados de una jornada liguera, analizando las bondades y riesgos de cada uno, como si de una tertulia de “jugones” se tratara, barriendo cada uno para casa según sean sus colores.

Prueba de ello es que, junto a esos datos iniciales, podríamos contraponer unos niveles de deuda pública prácticamente del 100% (es decir que la sociedad debe una cantidad similar a esos 1,2 billones que produce su economía); una tasa de paro que es la más alta de los 28 países de la UE, sólo superada por Grecia, y que en alguna comunidad autónoma supera el 25%; una población que hace años disminuye y muestra una preocupante tendencia al envejecimiento, lo cual genera estancamiento en su población activa, presión en el gasto público y riesgos en la financiación del sistema de pensiones.

Entonces, ¿Cuál es la solución, si tenemos tantos indicadores como opiniones? La solución no está en los datos económicos, sino en un cambio en la sociedad. Es prioritario abandonar el cortoplacismo, urgente que la población española exija ser tratada como sociedad madura y responsable, dispuesta a asumir mirarse en el espejo de la realidad. Una economía que quiere ser protagonista de su destino debe estar dispuesta a escuchar los problemas fundamentales, su población debe estar dispuesta a participar en la toma de decisiones, desde la consciencia, reclamando sinceridad y transparencia a los responsables.

No caeré en la ingenuidad de hacer una lista de buenos deseos para el nuevo año, pero sí puedo aprovechar estas líneas para recoger algunas de las preocupaciones que hace años se han ido expresando.

Valores, necesitamos una sociedad que cuando se mire al espejo se sienta orgullosa de como es, que sienta que la mejor forma de vivir en sociedad es conviviendo, colaborando en el bienestar de los demás (clientes, proveedores, trabajadores, directivos, familiares…). Esos valores deben incluir la responsabilidad social y la consciencia fiscal. Esa es la vía para conseguir un crecimiento sostenido e inclusivo.

Formación, necesitamos una sistema educativo que permita a los estudiantes disfrutar con lo que hacen y apasionarse con lo que quieren ser, alguna cosa no se está haciendo bien cuando el 40% de la población tiene sólo estudios obligatorios. Esa dinámica genera que más del 21% de los jóvenes españoles entre 20 y 24 años ni estudie ni trabaje (los llamados “ni-ni”), siendo España el sexto país con la tasa más alta. Al mismo tiempo, el 30% de la población española tiene estudios superiores, pero no encuentran puestos de trabajo acordes a su formación, por lo que al mirarse al espejo se ven “sobrecualificados” y deben emigrar o aceptar ocupaciones no cualificadas (España es el país de la UE donde esta situación se produce más, superada sólo por Chipre y Estonia).

Creación de empleo. Sin duda, uno de los motivos que más aterraría a la economía española si se mirase al espejo sería su tasa de paro. Es difícil no sentir vergüenza al hacerlo, por mucho que se haya conseguido reducirla. Pero de nuevo a una sociedad española madura hay que decirle que el motor de la creación de empleo son las empresas. Por tanto, necesitamos fomentar el espíritu emprendedor (no sólo del autónomo), sino de aquel dispuesto a crear una empresa que empiece su actividad con más de cinco trabajadores, porque tendrá más garantía de supervivencia. Que tenga en su ADN ganas de innovar continuamente, crecer y que sienta el reconocimiento de su aportación a la sociedad. En esa línea, el sector público debe implicarse en facilitar la creación de empresas (España ocupa el puesto 28 en la clasificación del Banco Mundial sobre facilidad para crear negocios) y en las políticas activas de empleo.

Innovación. La diferencia entre crecer económicamente y asegurar el desarrollo económico de un país avanzado está en la inversión que se está dispuesto a hacer en innovación. La media de gasto en I+D en la UE está en el 2% del PIB. Países como Alemania, Finlandia, Japón o Corea superan el 3% del PIB. Si España se mirara al espejo vería que sus niveles de gasto en innovación no llegan al 1,3%, y lo que es peor, desde 2009 la tendencia es a la baja.

Cuentas públicas. En este caso el problema no es el miedo a mirarse al espejo, el problema es que los distintos gobiernos, que son los que elaboran y ejecutan las cuentas, han jugado al laberinto de los espejos y nos han ido enseñando el cóncavo o el convexo a conveniencia. Pero a esa sociedad madura que necesita la economía española hay que explicarle que debe hacer frente a tres problemas: financiar las pensiones con unas cuentas de la Seguridad Social en números rojos, reducir el déficit público y reducir esa deuda del 100% del PIB. Para ello no queda otro camino que reducir el gasto y/o aumentar los ingresos, pero hay que explicar el cómo.

Financiación autonómica. Otro reto que debe afrontarse, en un modelo de Estado descentralizado, será explicar por qué la Constitución ampara que existan unas comunidades insolidarias, otras comunidades muy solidarias que soportan continuas situaciones de déficit fiscal, y un tercer grupo de comunidades receptoras que no tienen mecanismos de co-responsabilidad que les obligue a ir reduciendo su dependencia.

Narciso se ahogó en el estanque de tanto mirarse para contemplar lo bello que era. En muchas ocasiones da la sensación que la economía española se siente bella sin querer mirarse al espejo, falta saber si el motivo es el excesivo optimismo o el miedo a no verse lo bella que le gustaría.

Entrevista al professor de la UOC i expert en paradisos fiscals

7 Novembre 2017

Com a professor d’estudis econòmics a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Daniel Viader creu que la seva tasca i la de la universitat en general té molt a fer contra els paradisos fiscals. Tot i admetre que pot resultar “naïf”, Viader opta per la “formació ètica de les futures generacions” com a eina indispensable per posar fi a aquestes pràctiques. Però, a curt termini, les mesures que es plantegen són unes altres.

Com amb els papers de Panamà , moltes coses que han sortit ara no són il·legals. On és la línia vermella?

Situar el patrimoni familiar o el fruit d’una vida de treball a la jurisdicció que vulguis per protegir-lo davant eventualitats és totalment legal i legítim, fins i tot usar figures com el fideïcomís per ocultar el veritable titular dels diners. Però els actius han de provenir de rendes declarades i que hagin pagat l’impost corresponent.

La UE debatrà demà mateix crear una llista negra de paradisos fiscals. És la solució?

Ja ho ha posat damunt la taula altres cops, però tots els estats, que són els competents en matèria fiscal, ja tenen la seva llista negra. A escala europea, les mesures que s’han pres són les BEPS (Base Erosion Profit Shifting), pensades per a les companyies que busquen limitar la pèrdua de recaptació davant d’una planificació agressiva del pagament d’impostos.

I les llistes negres serveixen de res?

Amb les llistes negres, si tens actius domiciliats en un dels llocs etiquetat com a paradís fiscal, hi ha la presumpció que s’han obtingut il·lícitament o que no han sigut declarats, i es trasllada al beneficiari del fons la càrrega de demostrar el contrari.

Filtracions d’aquesta mena hi ajuden?

Tot el que faci d’altaveu d’aquests comportaments és benvingut. És el que alguns anomenen la pena del telenotícies. De fet, aquesta nova filtració periodística denota que el que en dècades anteriors era una pràctica habitual, ara pel big data o perquè hi intervé més gent en la gestió de la informació és cada cop més difícil d’amagar. És un exemple més de la fi d’una etapa d’ocultació d’actius en paradisos fiscals.

Però els papers de Panamà van servir per canviar legislacions?

No. En la jurisdicció espanyola, els deures ja s’havien fet abans amb l’amnistia fiscal del 2012, que va ser l’últim tren per als defraudadors. Des de llavors, la legislació espanyola és una de les més feixugues i més dures amb aquestes pràctiques.

Mínim per ascendents a l’IRPF

27 febrer 2017

Mínims familiars a l’IRPF

Segons els articles 58 i 59 de la Llei 35/2006 de l’IRPF, quan un contribuent té al seu càrrec fills menors de 25 anys o ascendents majors de 65 anys, que conviuen amb ell, té dret a gaudir de les reduccions per mínims en el seu IRPF, reduint així la seva quota a pagar per aquest impost. A més, la quantia d’aquests mínims s’incrementa quan el familiar a càrrec té una discapacitat.

Així per exemple, si una persona conviu amb el seu pare que és major de 65 anys, el mínim que pot aplicar al seu IRPF és de 1.150 euros. I si el seu pare té més de 75 anys el mínim és de 2.550 euros. (A més aquests mínims s’incrementen en 3.000 euros en el cas que l’ascendent tingui una discapacitat inferior al 65%, o en  9.000 euros, si té una discapacitat a partir del 65%).

No obstant, per tal que l’ascendent o descendent doni dret a aquests mínims, cal que aquest no obtingui rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros i que, si presenta declaració d’IRPF, no declari unes rendes superiors a 1.800 euros. (En aquests casos, per saber si les rendes anuals de l’ascendent o descendent superen els 8.000 euros, cal sumar totes les rendes netes obtingudes durant l’any)

 

Criteri del Tribunal Constitucional

Fins l’any 2014, per gaudir d’aquest incentiu era imprescindible conviure amb el familiar a càrrec, i això es considerava complert si l’ascendent o descendent es trobava internat en un centre especialitzat (un hospital o un geriàtric, per exemple). No obstant això, el Tribunal Constitucional (sentència del 15 de febrer de 2012) es va mostrar contrari a aquesta norma ja que discriminava als progenitors que, tot i no conviure amb els seus fills, aquests depenien econòmicament d’ells. Per això, en 2015 la norma es va modificar, de manera que, ara, la dependència econòmica també s’assimila a la convivència.

Només hi ha una excepció: si la dependència econòmica té el seu origen en una separació o divorci, que per decisió judicial obliga al progenitor que perd la custòdia dels seus fills, a satisfer als fills una pensió d’aliments. En aquest cas, el mínim per descendents no és aplicable i el progenitor que no té la custòdia pot aplicar en el seu IRPF la reducció per aliments (el que normalment és més avantatjós). Així doncs, a la pràctica el canvi normatiu indicat afecta pocs progenitors (per exemple, a aquells que tenen fills que estudien a l’estranger).

 

Dependència econòmica i ascendents

Doncs bé, tot i que, com s’ha dit, aquesta novetat només s’hagi produït respecte el mínim per descendents, cal entendre que, segons el criteri del Tribunal Constitucional, també ha de ser aplicable respecte el mínim per ascendents, en aquells casos en què hi ha dependència però no convivència física.

Així doncs, aquelles persones que tinguin algun ascendent, que no convisqui amb elles ni estigui internat en una residència, però que tingui rendes baixes i depengui econòmicament d’elles (per exemple, aquells casos en els quals els fills assumeixen el cost del cuidador o l’empleat de la llar que assisteix al seu progenitor, o paguen les factures d’aquest), a l’hora de fer la seva declaració d’IRPF, poden plantejar-se aplicar també el mínim per ascendents.

Encara que el més probable és que Hisenda no els hi doni la raó inicialment, es molt probable que els tribunals ordinaris sí que ho facin. A aquests efectes, una bona alternativa pot ser no aplicar el mínim inicialment a la declaració d’IRPF però, tot seguit, rectificar la declaració presentada i demanar la devolució dels ingressos satisfets indegudament.

 

Confiar o no confiar

28 Octubre 2016

Adjuntamos artículo publicado en el suplemento + valor del Periódico de Cataluña el martes 25 de octubre, donde reflexionamos sobre la diferente salida de la crisis económica en EE.UU. y Europa.

Al comparar en términos macroeconómicos la posición de EE.UU. y la UE ocho años después de que se iniciara la gran crisis financiera de 2008, observamos que la economía norteamericana puede presumir de unos niveles de crecimiento, inflación y empleo que pueden dar por superada la crisis y permiten encarar el futuro con optimismo; mientras que Europa muestra niveles de crecimiento insuficientes, con riesgos deflacionistas y niveles de desempleo superiores al 10% (con algún país cercano el 20%), que más que doblan las tasas de paro norteamericanas y no alejan el fantasma de nuevas recaídas.

¿Podemos extraer alguna lección de esta dualidad? No resulta fácil, porque está demostrado que en economía no existen las recetas mágicas, pues los efectos de las medidas que se adopten dependen de muchos factores. Pero sí que hay palabras sagradas, una de las más importantes: “confianza”.

La confianza es el pegamento que permite garantizar relaciones duraderas, y es la base sobre la que asienta cualquier relación familiar, personal, amistosa y económica. De ahí que las primeras medidas tomadas por los gobiernos de Europa y Estados Unidos fueran dirigidas a asegurar la supervivencia de las entidades financieras menos solventes hasta que la situación se normalizara, por la vía de los polémicos rescates bancarios con inyecciones de dinero público, dando al mismo tiempo seguridad y confianza a los inversores y protección a los ahorradores.

Junto a esa medida, otra acción que llevaron a cabo los Bancos Centrales de ambos lados del Atlántico, fue inyectar liquidez en los mercados financieros, esta vez por la vía de la reducción de los tipos de interés de referencia, y los programas de compra de deuda pública y privada destinados a inyectar grandes cantidades de dinero en la economía y reactivar el crédito.

Con esta acción sí se pueden observar diferencias notables entre el Banco Central Europeo y la Reserva Federal. Mientras la actuación del primero ha mostrado más dudas, como la política contradictoria de subir los tipos en julio de 2008 y de 2011, y más precaución, como no iniciar las compras de deuda soberana hasta 2014; la autoridad monetaria norteamericana ha mantenido fijo el rumbo de la política monetaria claramente expansiva.

Por el lado de la política fiscal las diferencias son más acusadas y de nuevo muestran seguridad por parte de la autoridad norteamericana y excesivas dudas por parte de las autoridades europeas. Así, mientras en un inicio los Gobiernos intentaron no recortar, e incluso aumentar, el gasto público por temor a agravar la crisis (recordemos el Plan E en España), la presión sobre el déficit y la deuda pública por la caída de los ingresos impositivos consecuencia de la crisis exigía actuar con cautela.

La decisión de Europa fue aplicar disciplina presupuestaria y realizar ajustes fiscales (las también polémicas políticas de austeridad), fundamentalmente a través de la reducción del gasto público y alguna subida de impuestos (como en el caso de España). Pero debido a la compleja estructura política de la UE, estas medidas se aplicaron de forma dispar en cada estado miembro y contaron con una fuerte oposición interna, siendo necesario acudir al rescate de algunos países. Por su parte, el Gobierno de EE.UU. mantuvo la actuación inicial del sector público con leves ajustes fiscales, generando por el contrario, aumentos significativos de la deuda pública.

En resumen, mientras las autoridades fiscales y monetarias de EE.UU. mantuvieron el rumbo fijado en sus políticas y consiguieron infundir la confianza suficiente para que la economía iniciara desde 2009 la senda de la recuperación; la actuación de las autoridades europeas ha generado más incertidumbre, con resultados bien dispares como se observa al comparar la situación económica con superávit presupuestario incluido de Alemania y los tres rescates que ya ha vivido Grecia.

Fruto de esa actuación dispar y esa capacidad para transmitir confianza, el resultado es que en la actualidad EE.UU. ha empezado a reducir la expansión monetaria y puede concentrarse en reducir la deuda pública; mientras que Europa sigue necesitando los estímulos monetarios, porque el crédito sigue sin fluir y los nubarrones en el sistema financiero siguen presentes (atención a la situación que atraviesa el Deutsch Bank cuya caída, o posible rescate, nos podría llevar a una nueva travesía por el desierto), y sigue exigiendo ajustes fiscales a los países miembros por no alcanzar los niveles fijados de déficit y deuda (en el caso de España otra partida de recortes por valor de 5.000 millones de euros).

 

La empresa familiar merece sitio en la agenda

15 Juliol 2016

Adjuntamos artículo publicado en el diario Cinco Días, el martes 12 de julio, donde reflexionamos sobre el futuro de la empresa familiar.

Mientras siguen las negociaciones para la formación de un Gobierno en el nuevo mandato, seguiremos con una de las asignaturas más importantes suspendida y con serias dificultades para ser recuperada, la creación de empleo. A pesar de la mejoría en las cifras fruto de la estacionalidad del ciclo y de una tímida recuperación económica, los elevados niveles de desempleo y las dificultades para conseguir empleo estable y con sueldos dignos, siguen estando muy presentes.

Por eso, cuando algunos estudios como el que recientemente ha publicado el Instituto de Empresa Familiar arrojan conclusiones tan contundentes, resulta obligado prestarle atención y tomar buena nota. ¿Y cuál es esa conclusión? Las empresas familiares son muy intensivas en mano de obra y, durante los últimos 7 difíciles años de crisis económica, se han mostrado más responsables y comprometidas con el empleo.

Según el estudio “La empresa familiar en España (2015)”, las empresas familiares representan el 90 por ciento de las sociedades mercantiles inscritas en España, cerca de 1,1 millones; aportan anualmente a la economía un valor añadido equivalente a 262.000 millones de euros (el 60 por ciento del valor añadido bruto creado por el sector privado); y generan en torno a 7 millones de puestos de trabajo (el 70 por ciento del empleo generado por las sociedades mercantiles del sector privado). La evidencia de su compromiso con el empleo se observa al comprobar que aquellas empresas familiares que han seguido activas durante la crisis han incrementado el número de trabajadores por cada 1.000.000 de euros ingresado, aunque ello haya ido en detrimento de unos menores márgenes de rentabilidad.

De la importancia de las empresas familiares ya es consciente la Unión Europea, por ello, una reciente Recomendación del Parlamento Europeo (Report on Family Businesses in Europe, 2014/2210, INI, aprobada el 8 de septiembre de 2015), reconoce la importancia de los datos estadísticos para desarrollar una política efectiva de apoyo a las empresas familiares, solicitando a la Comisión Europea el desarrollo, en cooperación con EUROSTAT, de una definición de empresa familiar adecuada para llevar a cabo estudios en esta materia. La Recomendación pone énfasis en concentrarse en los aspectos de propiedad y en las diferencias entre empresas familiares y no familiares. Concretamente se establece que, “una definición común en Europa de empresa familiar es necesaria no sólo para mejorar la calidad de la obtención de datos estadísticos sobre el sector, sino también como instrumento para que los rectores de la política económica puedan identificar mejor las necesidades de la empresa familiar y de la sociedad”.

Pero el estudio también pone de manifiesto algunos retos que debe asumir la empresa familiar, fundamentalmente cuatro: sobrevivir a las incertidumbres económicas, superar las dificultades para aumentar de tamaño, internacionalizarse y garantizar su continuidad.

Conocer las reglas de juego, confiar en que sean estables y reducir en la medida de lo posible la incertidumbre, son condiciones fundamentales para que todos los participantes en la economía actúen de forma eficiente, pero en el caso de las empresas, esta condición es más importante si cabe. De ahí, que tantos meses esperando la formación de un Gobierno o situaciones tan desconcertantes como el Brexit, no son la mejor receta para generar el clima de confianza necesario.

Que el tamaño importa, lo demuestra el hecho que las empresas familiares que superan el umbral de los 50 trabajadores, son capaces de obtener rentabilidades económicas superiores a las no familiares. Con este dato se rompe la idea de que las empresas familiares son siempre más pequeñas y menos rentables que las no familiares, pero al mismo tiempo se pone de manifiesto la necesidad de crecer.

Respecto a la internacionalización empresarial, los años de crisis han demostrado que diversificar los mercados es el mayor antídoto ante situaciones de recesión como las vividas, pero los datos muestran que las empresas familiares aún están muy lejos de poder superar ese reto. La mayoría de las empresas tienen un ámbito de mercado regional (60,4%), o nacional (28,3%), de forma que sólo un 11,3% realiza ventas en mercados internacionales.

Para garantizar la continuidad es fundamental diseñar y planificar adecuadamente el proceso sucesorio, pero en paralelo es muy importante disponer de un marco fiscal que facilite la transmisión de proyectos empresariales entre generaciones, de manera que la existencia de elevadas cargas fiscales no lastre un proceso ya de por sí muy complicado y de alto riesgo.

En conclusión. Tenemos la suerte de contar con un tejido empresarial familiar que tiene en su ADN: una cultura y unos valores que le llevan a actuar de forma responsable, vocación de continuidad, menores ratios de endeudamiento y un mayor compromiso con el empleo. Acompañarle en la superación de sus retos y  profundizar en sus fortalezas parece una apuesta segura e inteligente.

De recortes y tijeras

4 Juliol 2016

Adjuntamos artículo publicado en el suplemento + valor del Periódico de Cataluña el martes 28 de junio, donde reflexionamos sobre la actividad financiera del sector público.

Bajo esa idea instaurada en el imaginario colectivo que el sector público es un ente que todo lo puede, que siempre estará disponible para corregir los fallos y asumir las responsabilidades ajenas, mucho se ha hablado y se seguirá hablando de sus recortes y sus limitaciones. Sin duda, no se le puede negar su papel de pieza fundamental en el sistema, pero debemos asumir que no puede hacerlo todo. Bien al contrario, el sector público de igual forma que los individuos y las empresas, debe centrarse en gestionar de la mejor forma posible sus recursos escasos, sin despilfarro y sin estirar más el brazo que la manga.

Si miramos con un poco de distancia el papel del sector público en los últimos años, se puede afirmar que el hecho más destacado en su gestión no han sido los recortes, sino la forma de las tijeras, y más en concreto su mal uso. Por tanto, no se trata de seguir poniendo el acento en lo recortes, sino de hacer lo posible por volver a disponer de las tijeras adecuadas.

La idea es sencilla, si pensamos en unas tijeras en las que una hoja representa el gasto público y la otra los ingresos públicos, veremos que en 2004 las tijeras estaban cerradas porque el nivel de gasto y de ingresos se movían en torno al 38 por ciento del PIB. Más tarde, en el período 2004-2007, cuando España vivía instalada en la euforia económica, sucedió una circunstancia extraordinaria que generó unas tijeras en las que una hoja montaba a la otra: mientras el gasto se mantenía en torno a ese 38-39%, los ingresos públicos llegaron a alcanzar un máximo que se situó en el 41% del PIB. En ese momento, muy pocas quejas recibía el sector público, disfrutábamos de un estado del bienestar del que nos enorgullecíamos y nos permitíamos “regalar” 400 euros a todo contribuyente de IRPF o ayudar a la natalidad con 2.500 euros por hijo.

Pero en sólo ¡¡2 años!! decidimos tirar por la borda todo el esfuerzo realizado abriendo las tijeras de una forma dramática e irresponsable. La hoja del gasto se disparó al 46% del PIB mientras que la hoja de ingresos cayó hasta el 35% del PIB. Estamos hablando de 80 mil millones más de gasto en dos años y de 60 mil millones menos de ingresos en ese período, es decir, que las tijeras abiertas dejaron un agujero de casi 150.000.000.000 de euros. Quizás la política hizo que nos salváramos del llamado “rescate”, pero la triste realidad de los números dejó un sector público en las peores condiciones para ayudar a la ciudadanía cuando más lo necesitaba. La gestión del sector público fue muy deficiente y esa mala actuación es otro de los motivos por el cual nos está costando superar la crisis.

Y así llevamos casi siete años intentado volver a disponer de unas tijeras que se adapten a la medida de nuestra economía, que nos permitan seguir construyendo un estado del bienestar ajustado a nuestras necesidades, y que Bruselas nos las homologue sin miedo a que nos vuelvan a llamar la atención por no saber usarlas.

¿Y cómo han de ser esas tijeras “Made in Spain”? De entrada, para evitar los “trasquilones” de los últimos años deben actuar como un todo, conscientes que las dos hojas son necesarias y se necesitan. Se deben acabar los brindis al sol anunciando lo mucho que se va a gastar o las promesas imposibles de reducción de impuestos sin explicar el impacto en la otra hoja.

Por el lado del gasto sería excelente disponer de una hoja lo más rígida posible, al estilo tijera de sastre, situada en torno al 38% del PIB, y que “cortara” de forma eficiente. Con esos aproximadamente 400 mil millones hay más que suficiente para dar respuesta a las necesidades sociales, de inversión y de gasto corriente del país. Esa fue la cantidad que gestionaron los gobiernos del PP y del PSOE entre los años 1999 y 2007 y la economía española gozaba de buena salud. La cuestión clave seguirá siendo cómo se gestiona esa cantidad, pero en valor es suficiente. De esa etapa también aprendimos que la mejor forma de reducir las necesidades de gasto público pasan por generar empleo, la mejor forma de generarlo es favoreciendo la actividad empresarial, y la mejor forma de crearla es marcando unas reglas de juego que transmitan confianza.

Por el lado de los ingresos hace mucho tiempo que sabemos que la hoja está oxidada, que tenemos un sistema fiscal que necesita una reforma de envergadura, que no hay consciencia fiscal porque tanta corrupción y fraude han generado un clima de hartazgo. Nuestro sistema presenta tipos nominales muy elevados, escasa recaudación y tremendos agujeros en las bases imponibles de la mayoría de figuras impositivas, campo abonado para caer en el error de seguir apretando las tuercas y seguir oxidando la hoja. Con el sistema actual es muy difícil superar el listón del 38% del PIB. En el ámbito comparado, hay quien puede pensar que una presión fiscal de ese nivel es reducida, pero es la que nos podemos permitir, como demuestran las series históricas.

En resumen, dejemos de pensar en la tijera ideal y pensemos en la tijera que nos podemos permitir, con una hoja del gasto que represente la prudencia y la eficiencia, sin experimentos y sin despilfarro. Y con una hoja de ingresos compacta que represente el buen diseño, la solidaridad y la eficacia; que muestre la importancia del “tener para hacer” y no del “quitar para penalizar”.

El mal uso de las tijeras, además de los trasquilones comentados, ya nos ha dejado retales en forma de deuda pública por valor de 1 billón de euros, el 100 del PIB, que generan más de 30 mil millones de euros anuales de gasto en intereses, prueba más que evidente de la necesidad de cambiar la forma de hacer, pero hace falta voluntad para hacerlo y sinceridad para explicarlo.

 

las-tijeras-presumidas

 

 

Número 5 Revista Oikonomics dels Estudis d’Economia i Empresa

10 Juny 2016
tags:

Hola,

Ens fa molta il·lusió presentar-te el número 5 de la nostra revista Oikonomics. Com saps, cadascuna de les dues edicions anuals d’Oikonomics té com a eix central un dossier monogràfic que, aquesta vegada el dediquem a un tema d’especial rellevància com és la reflexió sobre l’ensenyament de l’economia a la universitat.

Sota el títol “Repensant l’ensenyament de l’economia a la universitat” presentem les aportacions de representants d’estudiants i de professors de l’àmbit de l’economia que qüestionen els plantejaments i l’orientació d’aquesta formació. Una crítica que s’ha intensificat amb la darrera crisi, però que ja existia amb anterioritat.

Per analitzar aquesta qüestió, hem recollit diverses opinions que reflecteixen amb la profunditat necessària els eixos centrals de la crítica que tenen com a denominador comú la manca de pluralitat.

Alhora, i com en les edicions anteriors, en aquesta cinquena també hi trobaràs tant la secció de Treballs Finals com la secció de Miscel·lània.

Pots accedir a la revista fent click aquí

 

Desitgem doncs, que et resulti interessant aquest nou número d’Oikonomics, la revista dels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC, i que trobis estimulant la lectura dels articles que conté.

 

6a014e6089cbd5970c014e60f3e101970c

CAMPAÑA IRPF2016: CUIDADO CON LOS “OTROS” DATOS FISCALES

30 Mai 2016

Con el fin de facilitar la confección de la declaración anual del IRPF, la Agencia Tributaria facilita a los contribuyentes los denominados “datos fiscales”, relativos a las operaciones con trascendencia tributaria realizadas a lo largo del ejercicio como, por ejemplo, rendimientos obtenidos, subvenciones percibidas, donativos efectuados, pagos a préstamos hipotecarios, operaciones con inmuebles, con activos financieros u otros valores, inmuebles en propiedad, etc.

Sin embargo, Hacienda dispone de más información tributaria de la que comunica a los contribuyentes, la cual es suministrada por diferentes colectivos (administraciones públicas, fedatarios públicos, empresas energéticas, entidades financieras, etc.), y que le sirve para llevar a cabo sus funciones de control tributario.

Por ello, a la hora de cumplimentar su declaración de renta, es importante conocer cuáles son esos otros datos.

  • Cotizaciones sociales: La Seguridad Social informa de los contribuyentes que se encuentran de alta en algún régimen de la Seguridad Social, lo cual es un indicio del ejercicio de una actividad por cuenta propia o ajena.
  • Consumos eléctricos: Hacienda dispone de los nombres de los titulares de los contratos de suministro de electricidad, los inmuebles a que se refieren y sus consumos mensuales.

Con esta información puede verificar si la vivienda que se está deduciendo constituye realmente la vivienda habitual o si se trata de una segunda residencia. Asimismo, consumos elevados en inmuebles no declarados como vivienda habitual pueden ser indicativos de la existencia de un arrendamiento o de una actividad económica no declarados.

  • Operaciones bancarias (movimientos bancarios, operaciones con cheques y cobros efectuados con tarjetas de crédito: Las entidades financieras han de identificar a los titulares de aquellas personas que realizan cobros a través de tarjetas de crédito o débito, las cuentas bancarias en las que se abonan los cobros y el volumen anual de facturación. Igualmente, están obligadas a comunicar todas las imposiciones, disposiciones de fondos y los cobros cuyo importe sea superior a 3.000 €, identificando a los intervinientes, la fecha e importe de la operación y la cuenta en la que se realiza, así como las operaciones con cheques.

Todos estos datos pueden servir para detectar ingresos no declarados o la realización de actividades económicas que no están de alta.

  • Circunstancias personales y familiares: las comunidades autónomas suministran información acerca de los nacimientos y defunciones y de los reconocimientos de discapacidades y de familias numerosas. Hacienda, por lo tanto, cuenta con todos los datos necesarios para comprobar la procedencia de los mínimos personales y familiares, así como de las deducciones por maternidad y de las nuevas deducciones establecidas a partir del 2015 para las familias numerosas o con discapacitados a cargo.

La Agencia Tributaria también dispone de información de muchos otros aspectos: deducciones autonómicas, donaciones a partidos políticos, inversiones en entidades de nueva o reciente creación, etc.

agua IPRF

Héroes y villanos de Panamá

6 Abril 2016

Que Batman luche contra Superman es una prueba de que los tiempos están cambiando. ¿Héroe o villano? No sabemos todavía quién ha divulgado la información, pero sí nos podemos imaginar qué consecuencias tendrá. Apropiarse de documentación ajena siempre debería ser un hecho censurable. ¿Dónde está la confidencialidad y la protección de los datos, incluso en Panamá? Pero si el objetivo es divulgar el uso y el abuso de las normas tributarias, la culpabilidad se atenúa, incluso se perdona.
La aparición de los llamados papeles de Panamá ha abierto de nuevo una herida que no acaba de curarse. La utilización de los paraísos fiscales y de las sociedades offshore con el fin de ocultar patrimonios choca frontalmente contra la normalización de las relaciones fiscales entre los distintos Estados. Panamá –calificado como paraíso fiscal por España desde el año 1991– firmó un convenio para evitar la doble imposición que entró en vigor en 2011 y, por lo tanto, dejó de formar parte de la lista negra. La presencia de un convenio para evitar la doble imposición implica inevitablemente un acercamiento de dos soberanías fiscales y el objetivo no es solo evitar la doble imposición sino favorecer y fomentar sus mutuas relaciones económicas. ¿Qué mal existe en tener una sociedad constituida en este país caribeño? A priori, ninguno, pero ya sabemos que un arma no se dispara si alguien no aprieta el gatillo. Mientras haya ánimo defraudador por parte de algunas personas o empresas, siempre existirá un territorio fiscalmente más favorable donde localizar el patrimonio opaco.
El lobo parecía haberse vestido de caperucita y Panamá tiene la oportunidad histórica de probar que todas las modificaciones normativas introducidas la sitúan en un ámbito de igualdad con el resto de países. Intercambiar información tributaria y colaborar con el resto de Administraciones tributarias involucradas debe ser un objetivo prioritario. Dejar de ser calificado como paraíso fiscal implica la asunción de esta responsabilidad. El bufete panameño implicado ofrecía entre sus servicios la constitución y mantenimiento de sociedades offshore. Estas sociedades están normalmente domiciliadas en paraísos fiscales, no realizan una actividad económica real y se benefician de un régimen tributario extremadamente atractivo y viven plácidamente bajo el paraguas de un secreto bancario que les garantiza que sus vergüenzas no saldrán a la luz. El objetivo está claro: defraudar a Hacienda mediante la deslocalización y la ocultación de un patrimonio.
La lucha no tiene que ser únicamente contra los paraísos fiscales. Tomar medidas contra dichos territorios tiene que ir acompañada necesariamente de una lucha interna de cada uno de los Estados contra sus propios defraudadores. Culpar al prójimo de la propia culpa no es legítimo.
La Agencia Tributaria ha realizado una actividad loable en la lucha contra la defraudación fiscal, pero faltan medios y ganas de atacar el problema de raíz. Quien evade o defrauda está erosionando el sostenimiento del gasto público y traslada el problema a los contribuyentes que no pueden o no desean escapar del control fiscal y pagan religiosamente sus impuestos. Hacienda tiene el deber de investigar a fondo los papeles y –preservando la presunción de inocencia– erradicar aquellas conductas fiscalmente inmorales. La crisis económica ha calado hondo en nuestra sociedad y los contribuyentes que realmente sostienen el gasto público del país no toleran más estas conductas defraudadoras e insolidarias. Que se conozcan quienes deslocalizan su patrimonio para ocultarlo de su Administración tributaria es una buena noticia. Es la esperanza de que las cosas están realmente cambiando.
El problema no es local sino global. Que se hagan públicas estas conductas aporta luz y abre la puerta a pensar que luchar contra los paraísos fiscales no es estéril. La presión fiscal debe recaer justamente sobre la capacidad económica de los contribuyentes, de acuerdo con un sistema tributario justo y progresivo. Romper la dinámica de pensar que siempre son los mismos los que acaban pagando los platos rotos es bueno. Héroe o villano, sea quien sea, ha abierto las ventanas de una nueva primavera fiscal.

Artículo publicado el miércoles 6 de abril de 2016 en el diario Cinco Días

http://cincodias.com/cincodias/2016/04/05/economia/1459876139_472192.html#?ref=rss&format=simple&link=link

 

fuga de agua